Op het moment van het ontwerpen van deze website, (december 2006) loopt in het van Gogh Museum de expositie Vincent van Gogh en het expressionisme. Recent zijn ook de inspanningen van het Haags Gemeentemuseum. Het expressionisme is nog steeds volop in belangstelling. Toen ik voor het eerst een werk van Willem Ernst van Boven zag werd ik getroffen door zijn penseelvoering en de klassiek expressionistische weergave. Het deed mij direkt denken aan de vroege kunstenaars van Die Brücke, sterk beïnvloed door van Gogh. Niet voor niets noemde het museum Fodor "Ernst van Boven" één van de uitlopers van het expressionisme. Deze website is een ode aan Willem Ernst van Boven en ik hoop met deze website een beeld te geven van deze imponerende kunstenaar die een geheel eigen plaats inneemt in het na-oorlogse expressionisme.